Regulamin

 1. Wst臋p

Regulamin serwisu internetowego www.bettergames.pl okre艣la warunki korzystania z serwisu przez u偶ytkownik贸w, sposoby p艂atno艣ci, realizacji zam贸wie艅, dostaw produkt贸w i us艂ug, prawa Klienta do anulowania zam贸wie艅, odst膮pienia od umowy oraz zasady sk艂adania reklamacji.

 1. Zasady funkcjonowania serwisu

Serwis internetowy www.bettergames.pl obs艂ugiwany jest przez firm臋 Centrum Rozwoju BETTER Sp. z o. o., b臋d膮c膮 jego w艂a艣cicielem:

Centrum Rozwoju BETTER Sp. z o. o.

31-011 Krak贸w

Wroc艂awska 31/3b

NIP 675聽154 32 24

REGON 364258245

Centrum Rozwoju BETTER Sp. z o. o. wykonuje wszelkie czynno艣ci zwi膮zane z realizacj膮 us艂ug obj臋tych regulaminem. Us艂ugi serwisu www.bettergames.pl polegaj膮 na udost臋pnieniu aplikacji webowej umo偶liwiaj膮cej umieszczanie przez u偶ytkownik贸w, za po艣rednictwem serwisu internetowego, graficznych plik贸w zdj臋ciowych lub rysunkowych w szablonach b臋d膮cych grami planszowymi. Centrum Rozwoju BETTER Sp. z o. o. zamawia wydruk przygotowanych w aplikacji plik贸w w drukarniach. Przekazanie zam贸wie艅 do Klienta nast臋puje za po艣rednictwem Poczty Polskiej, kuriera DHL lub UPS b膮d藕 kuriera InPost. Us艂ugi www.bettergames.pl maj膮 charakter odp艂atny.

 1. U偶ytkownik

U偶ytkownikiem serwisu internetowego www.bettergames.pl jest osoba maj膮ca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a 18 lat oraz posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych. Z艂o偶enie zlecenia poprzez serwis internetowy www.bettergames.pl oznacza wyra偶enie zgody przez zlecaj膮cego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania us艂ug i realizacji zam贸wie艅 oraz akceptacj臋 regulaminu 艣wiadczonych us艂ug internetowych. Zarejestrowanie si臋 w serwisie jest r贸wnowa偶ne z wyra偶eniem zgody na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu oraz informacji handlowych i marketingowych serwisu www.bettergames.pl. W艂a艣ciciel serwisu do艂o偶y wszelkich stara艅, aby zapewni膰 skuteczn膮 ochron臋 prywatno艣ci u偶ytkownikom serwisu, nie bierze jednak odpowiedzialno艣ci za zdarzenia wynikaj膮ce z umy艣lnych ingerencji w serwis os贸b trzecich.

U偶ytkownik, kt贸ry dokonuje zam贸wienia produktu na stronie www.bettergames.pl jest dalej nazywany Klientem / Zamawiaj膮cym.

 1. Sk艂adanie zam贸wie艅

Serwis www.bettergames.pl umo偶liwia wykorzystanie szablon贸w gier planszowych i karcianych do uzupe艂nienia rysunkami i zdj臋ciami dostarczonymi przez Klienta.

Zlecenie wykonania us艂ugi nale偶y z艂o偶y膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:

– Wybra膰 produkt i doda膰 go do koszyka;

– Przej艣膰 do koszyka (鈥濸rzejd藕 do koszyka鈥) i potwierdzi膰 zam贸wienie klikaj膮c 鈥濸rzejd藕 do kasy鈥;

– Uzupe艂ni膰 formularz Zam贸wienia swoimi danymi osobowymi. Konieczne jest wyra偶enie Zgody na przetwarzanie danych osobowych i Akceptacja Regulaminu serwisu;

– Wybra膰 metod臋 p艂atno艣ci i dokona膰 op艂aty (po klikni臋ciu 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥).

– Po dokonaniu op艂aty i zaksi臋gowaniu wp艂aty na koncie, na adres e-mail Klienta zostanie wys艂ana wiadomo艣膰 zawieraj膮ca link i dane do logowania do aplikacji umo偶liwiaj膮cej zrealizowanie zam贸wienia;

– Nale偶y zalogowa膰 si臋 do aplikacji i uzupe艂ni膰 szablon plikami graficznymi swojego wyboru (ze swoich zasob贸w b膮d藕 z zasob贸w udost臋pnionych przez serwis);

– Po uzupe艂nieniu szablonu, nale偶y potwierdzi膰 zako艅czenie pracy przyciskiem 鈥濭otowe鈥.

 1. Terminy i warunki realizacji zam贸wie艅

Termin realizacji us艂ug trwa do 2 tygodni (10 dni roboczych od dnia uzupe艂nienia szablonu).

Zdj臋cia i inne pliki graficzne nades艂ane przez u偶ytkownika zostan膮 usuni臋te w ci膮gu 60 dni od wys艂ania Zam贸wienia do Klienta.

U偶ytkownik zlecaj膮cy wykonanie us艂ugi jest odpowiedzialny za prawid艂owe przygotowanie pliku cyfrowego do wykonania us艂ugi. Centrum Rozwoju BETTER Sp. z o. o. nie ingeruje w przes艂ane pliki cyfrowe, chyba 偶e u偶ytkownik zam贸wi, jako opcj臋 dodatkow膮, tzw. R臋czn膮 Korekcj臋 Zdj臋膰.

 1. Warunki dostawy

Zam贸wione us艂ugi i towary dostarczane s膮 do Zamawiaj膮cego za po艣rednictwem Poczty Polskiej, listem priorytetowym lub przesy艂k膮 kuriersk膮 pod wskazany przez Zamawiaj膮cego adres. Koszty dostawy, doliczone do warto艣ci zam贸wienia, pokrywane s膮 przez Zamawiaj膮cego. Spos贸b dostawy Zamawiaj膮cy wybiera przy sk艂adaniu zam贸wienia.

 1. Formy p艂atno艣ci

Dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci:

Przelewem,

Poprzez payU – system szybkiej p艂atno艣ci przelewem lub kart膮 p艂atnicz膮.

 1. Cennik

Zam贸wienia realizowane s膮 zgodnie z aktualnym cennikiem dost臋pnym na stronie internetowej www.bettergames.pl.

Je艣li zam贸wienie jest wysy艂ane za po艣rednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na adres podany przez U偶ytkownika, to ca艂kowita cena us艂ugi sk艂ada si臋 z op艂aty za us艂ug臋 i za przesy艂k臋.

 1. Odst膮pienie od umowy i zwroty

U偶ytkownik ma prawo w czasie 3 godzin od momentu z艂o偶enia zlecenia anulowa膰 zam贸wienie, je艣li realizacja zam贸wienia nie zosta艂a jeszcze rozpocz臋ta, wysy艂aj膮c e-mail na adres zamowienia@bettergames.pl za potwierdzeniem odbioru, z informacj膮 zawieraj膮c膮 numer zam贸wienia, kt贸re ma zosta膰 anulowane. Mo偶e to zrobi膰 tak偶e telefonicznie (793聽443聽666, pn-pt 7:00-19:00). Po w/w czasie anulowanie zam贸wienia mo偶e by膰 niemo偶liwe z uwagi na charakter 艣wiadczonej us艂ugi.

Konsument, czyli Klient b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, dokonuj膮cy zakup贸w w serwisie w zakresie niezwi膮zanym bezpo艣rednio z jego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮 b膮d藕 Klient prowadz膮cy jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ry dokona czynno艣ci w celu, kt贸ry nie jest w przewa偶aj膮cym stopniu zwi膮zany z jego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, mo偶e odst膮pi膰 od umowy sprzeda偶y produktu zakupionego w serwisie www.bettergames.pl w ci膮gu 14 (s艂ownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zam贸wienia.

Odst膮pienie od umowy nie przys艂uguje Zamawiaj膮cemu (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja聽 2014 r. o prawach konsumenta – Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) w przypadku:

– umowy w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczeg贸lno艣ci gier personalizowanych, na kt贸rych zamieszczane s膮 zdj臋cia na 偶yczenie Konsumenta, produkt贸w przygotowanych na wymiar zgodnie z zam贸wieniem Konsumenta itp.)

– umowy o 艣wiadczeniu us艂ug, je偶eli firma Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy.

Odst膮pienie od umowy wymaga z艂o偶enia przez Konsumenta pisemnego o艣wiadczenia wys艂anego na adres e-mail: zamowienia@bettergames.pl b膮d藕 listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zam贸wienia.

W przypadku odst膮pienia od umowy Konsument ma obowi膮zek do niezw艂ocznego zwrotu produktu, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przes艂ania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, w stanie niewykraczaj膮cym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a tak偶e jego cech i funkcjonowania.

Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odst膮pienia od umowy, ponosi Klient. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesy艂ek, odes艂anych przez Klienta 鈥瀦a pobraniem鈥. Nie odpowiada tak偶e za koszty zwi膮zane z takimi przesy艂kami.

Zwrot przez Sprzedawc臋 nale偶nych Klientowi 艣rodk贸w pieni臋偶nych nast膮pi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania o艣wiadczenia, przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Klient. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 z odes艂aniem 艣rodk贸w do czasu otrzymania przedmiotu. Warto艣膰 zwracanych 艣rodk贸w stanowi sum臋 zap艂aty za produkt lub us艂ug臋 i warto艣ci koszt贸w najta艅szej, oferowanej przez Sprzedawc臋 wysy艂ki produktu lub us艂ugi do Klienta.

 1. Gwarancje i reklamacje

Produkty sprzedawane przez serwis bettergames.pl mog膮 by膰 obj臋te gwarancj膮 producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek produkty. Klient mo偶e skorzysta膰 z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji i reklamowa膰 produkt u gwaranta (bezpo艣rednio lub poprzez po艣rednictwo Sprzedawcy).

Klientowi przys艂uguje prawo do reklamacji wadliwego produktu lub us艂ugi z tytu艂u r臋kojmi udzielonej mu przez Sprzedawc臋. W przypadku ewentualnych reklamacji nale偶y skontaktowa膰 si臋 telefonicznie (793聽443聽666, pn-pt 8:00-19:00) b膮d藕 listownie. Podstaw膮 wszcz臋cia procedury reklamacyjnej jest dok艂adny opis zastrze偶e艅 wobec zrealizowanej us艂ugi. Konieczne jest w贸wczas odes艂anie reklamowanych gier na w艂asny koszt przesy艂k膮 pocztow膮 na adres naszej siedziby, wraz z dowodem zakupu. Koszty przesy艂ki pokrywa U偶ytkownik serwisu.

U偶ytkownik serwisu ma prawo do z艂o偶enia reklamacji w ci膮gu dw贸ch lat od daty wydania mu Produktu, o ile w terminie dw贸ch miesi臋cy od dnia, w kt贸rym stwierdzi艂 niezgodno艣ci dostarczonego Produktu z umow膮, zawiadomi bettergames.pl o stwierdzonej niezgodno艣ci. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyj臋cia.

W przypadku przesy艂ek pocztowych lub kurierskich, je艣li opakowanie jest uszkodzone, b膮d藕 istnieje podejrzenie, 偶e zawiera uszkodzone produkty nale偶y w obecno艣ci pracownika Poczty Polskiej lub kuriera, sporz膮dzi膰 protok贸艂 szkody, nie przyjmuj膮c przesy艂ki. Przyj臋cie przesy艂ki przez odbiorc臋 oznacza brak zastrze偶e艅 co do transportu.

 1. Prawa autorskie

Sprzedawca w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje si臋 wy艂膮cznie na o艣wiadczenia Zamawiaj膮cego. Sprzedawca przyjmuje, 偶e Zamawiaj膮cy posiada prawa do wszystkich przes艂anych plik贸w. Je艣li prawa autorskie os贸b trzecich zostan膮 naruszone, ca艂膮 odpowiedzialno艣膰 ponosi Zamawiaj膮cy. Jest on zobowi膮zany do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszcze艅 os贸b trzecich, a tak偶e zwrotu koszt贸w poniesionych przez Sprzedawc臋 w zwi膮zku z dochodzeniem prawnym.

 1. Wy艂膮czenia

Przedmiotem us艂ugi nie mog膮 by膰 zdj臋cia zawieraj膮ce tre艣ci, kt贸re powszechnie uznawane s膮 za:

obel偶ywe, znies艂awiaj膮ce lub w inny spos贸b naruszaj膮ce dobra osobiste os贸b trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne,

przedstawiaj膮ce jak膮kolwiek form臋 przemocy, profanacji b膮d藕 pornografii,

tre艣ci sprzeczne z obowi膮zuj膮cym prawem i og贸lnie przyj臋tymi normami.

Z powy偶szych powod贸w serwis www.bettergames.pl mo偶e odm贸wi膰 przyj臋cia zam贸wienia do realizacji. Firma nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 zam贸wienia. Nie stosowanie si臋 do warunk贸w regulaminu powoduje odrzucenie zam贸wienia U偶ytkownika, jako niepodlegaj膮cego realizacji.

Centrum Rozwoju BETTER Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za naruszenie praw zwi膮zanych z przetwarzaniem danych osobowych i innych narusze艅 d贸br osobistych, kt贸re powsta艂y w wyniku realizacji zam贸wienia. Odpowiedzialno艣膰 za naruszenie tych praw przyjmuje na siebie Zamawiaj膮cy.

 1. Polityka prywatno艣ci

Sk艂adaj膮c zam贸wienie Klient wyra偶a zgod臋 na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Us艂ugodawcy. Powierzone dane osobowe b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu realizacji zam贸wienia oraz w celu informowania klienta o bie偶膮cej ofercie. Centrum Rozwoju BETTER Sp. z o. o. jest Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez Klienta.

Dane osobowe b臋d膮 gromadzone z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 i odpowiednio chronione przed dost臋pem do nich przez osoby do tego nieupowa偶nione, zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z p贸藕n. zm.) z uwzgl臋dnieniem przepis贸w ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z p贸藕n. zm.).

Dane osobowe b臋d膮 przekazywane tylko organizacjom maj膮cymi zwi膮zek z realizowan膮 us艂ug膮 (PayU Sp. z o. o. w聽 przypadku p艂atno艣ci internetowej, Poczcie Polskiej b膮d藕 firmie kurierskiej w ramach wysy艂ki towaru). Dane osobowe nie b臋d膮 u偶ywane w celach marketingowych i nie b臋d膮 udost臋pniane podmiotom trzecim.

Klient ma prawo wgl膮du do swoich danych, do ich korekty oraz 偶膮dania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usuni臋cia.

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie s膮 niezb臋dne do zrealizowania zam贸wienia przez bettergames.pl. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Przes艂ane przez Klienta pliki ze zdj臋ciami s膮 archiwizowane przez 21 dni od dnia realizacji zam贸wienia. Nast臋pnie s膮 kasowane z serwer贸w serwisu.

 1. Postanowienia ko艅cowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zw艂aszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja聽 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.) Wszelkie spory wynik艂e w zwi膮zku z realizowaniem um贸w kupna – sprzeda偶y mi臋dzy Sprzedawc膮 a U偶ytkownikiem b臋d膮 rozstrzygane w pierwszej kolejno艣ci na drodze negocjacji, z intencj膮 polubownego zako艅czenia sporu. Je艣li jednak nie by艂oby to mo偶liwe, rozstrzygane b臋d膮 przez s膮d miejscowo w艂a艣ciwy dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje si臋 skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawc臋, nie kr贸tszym ni偶 7 dni od momentu udost臋pnienia na stronie serwisu zmienionego regulaminu. Zam贸wienia z艂o偶one przez Klient贸w przed wej艣ciem w 偶ycie zmian regulaminu s膮 realizowane wed艂ug dotychczasowych postanowie艅 regulaminu.